Hvad er en fagforening, og hvad kan den gøre for dig?

I Danmark er vi kendt for vores fagforeninger – det er en af de største kulturelle eksporter som vi har, og det er en af de ting, som kendetegner det danske arbejdsmarked, og kulturen tilknyttet dertil. Med hvad er en fagforening egentligt, og hvad er det, som de velkendte fagforeninger kan gøre for dig og mig?

Fagforeninger er, rent formelt sagt, sammenslutninger af lønmodtagere indenfor et specifikt erhverv eller på tværs af arbejdsfelter. Fagforeningerne er grupper af mennesker, som alle bliver underlagt de samme vilkår på arbejdsmarkedet, således at man altså arbejder samme nom fælles ændringer, der kan komme alle til gode.

Fagforeningerne er altså symbolske på det danske arbejdsmarked, fordi de har til opgave at varetage lønmodtagerens interesser og sørge for, at ting som arbejdsforhold er acceptable for alle parter. En af de vigtigste opgaver, som fagforeningerne har er at indgå i overenskomster med arbejdsgivere.

Overenskomster er ofte en større politisk opgave, fordi de spænder utroligt bredt, idet de skal kunne dække mange mennesker, og i dag er tre fjerdedele af alle danskere da også dækket af en overenskomst af en art. Overenskomsterne er utroligt vigtige, fordi de regulerer nogle af de mest fundamentale rettigheder, som du som lønmodtager har.

Ting, som du måske tager for givet – mængden af pension, finansieringen af mulig efteruddannelse og din mindste løn er alle bestemt af de overenskomster, som bliver forhandlet på plads. Overenskomsterne eksisterer altså således, at din arbejdsgiver aldrig kan behandle dig uretfærdigt på nogle af de basale pointer, som du som lønmodtager har krav på.

Samtidig, så er der så mange mennesker i Danmark, der er dækket af overenskomster, at de generelt påvirker os alle, således at vi alle sammen har lige mange rettigheder på arbejdsmarkedet.

>Der findes en fagforening for alle

I Danmark har vi ikke bare det store udvalg af fagforeninger, som vi har, bare fordi det er muligt at starte mange fagforeninger. Vi har en række forskellige fagforeninger, som alle har til opgave at kunne repræsentere forskellige grupper af lønmodtagere – der er altså en tanke om, at forskellige grupper af lønmodtagere, som arbejder med forskellige ting, har forskellige interesser.

Samtidigt så er det ikke kun fagforeninger, som kan repræsentere en et specifikt felt, som man kan arbejde indenfor. Du har sikkert hørt om de fire hovedorganisationer, som alle erhverv i Danmark bliver indlemmet ind under, for det er disse organisationer, som skal diskutere politik.

Her repræsenterer hovedorganisationerne meget bredere felter som akademikere eller folk med korte uddannelser, som altså alle skal underlægges nogle af de samme regler i overenskomsten, men som stadig er forskellige fra andre lønmodtagere.

Men hvad er en fagforening så for dig? Det afhænger selvfølgeligt meget af, hvilket erhverv, som du arbejder i og samtidigt også, hvilken uddannelse, som du har fået dig tidligere i livet. Men for dig vil en fagforening sandsynligvis først og fremmest vise sig igennem tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten er den person, som bliver valgt af sine kolleger, til at varetage deres interesse overfor en given arbejdsgiver, som skal forhandles med. Det er altså din repræsentant på arbejdspladsen og den person, som skal hjælpe med at sikre jer rettigheder på denne arbejdsplads.

Det er denne person, som i bund og grund skal lytte til dig og dine andre kollegers bekymringer og tanker omkring jeres arbejde på denne arbejdsplads og samtidig sørge for, at den overenskomst, som I er underlagt, bliver overholdt fra arbejdsgiverens side. På denne måde er din tillidsrepræsentant sandsynligvis den person, som du kommer til at kende, der er tættest på fagforeningen.

Fagforeninger giver flere fordele, end du måske tror

Fagforeninger er dog ikke kun til for at kunne sikre dine basale rettigheder – de kan mere end du måske forventer. Men hvad er en fagforening så, når den ikke forhandler overenskomster? En af de ting, som er tættest knyttede til fagforeningerne er a-kassen.

A-kassen, også kaldet arbejdsløshedskassen, er ofte en del af en fagforening, og det er a-kassen, du skal bruge, hvis du en dag skulle gå hen og blive arbejdsløs og dermed mangle en indkomst. A-kasse kan da udbetale dig denne indkomst i form af dagpenge, så du på denne måde har noget, der minder om en garanti imod arbejdsløsheds, mens du altså ikke skal tage fra din tidligere opsparing.

A-kassen er et vigtigt værktøj at undersøge, når du også leder efter en fagforening, for når de to indlemmes i samme organisation, så kan du få varetaget både dine rettigheder som lønmodtager, men også komme hurtigt videre, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Men hvad er en fagforening så for en størrelse, når man fjerner a-kassen og overenskomsterne? Så er fagforeningerne primært til dig, som vil sikre et godt arbejdsliv på din arbejdsplads. Mange fagforeninger tilbyder mere end bare at tale din sag, og de har mange tilbud, som kan hjælpe dig.

Der er mange typer rådgivning, som du kan bruge – hvad end det er planlægningen af tid, håndteringen af stress eller skrivningen af jobansøgninger, et tilbud ofte fundet hos a-kasser, så får du muligheden for at supplere dit arbejdsliv.

Nogle gange kan det jo også ske, at sager på arbejdspladsen bliver så voldsomme eller så drastiske, at de skal tages op i retten. Derfor kan en fagforening også hjælpe dig med sagsføring, så din sag kan blive talt retfærdigt og korrekt. Juridisk rådgivning kan du også få, og alt dette viser altså, at en fagforening kan mere end forhandle dine rettigheder!